Faglig og social konkurrence skaber mistrivsel og dårlig læring

Blander kortene stilheden

Kulturminister Bertel Haarder afviser at gå ind i sagen om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens KFST nye vejledning om uddeling af kommunal støtte til folkeoplysende foreninger, som er blevet kritiseret af fem hovedorganisationer på folkeoplysningsområdet for at politisere og underminere formålet med folkeoplysningsstøtten. Utilfreds med svar Den konklusion deler man ikke i Dansk Folkeoplysnings Samråd. Han afviser samtidig, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ikke stiller spørgsmål ved reglerne i folkeoplysningsloven. Ifølge DFS har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på et møde med tre af de fem hovedorganisationer afvist at ændre i vejledningen, men man vil tage dem i betragtning ved en række informationsmøder for kommunerne. I vejledningen konkluderer styrelsen på baggrund af en konsulentrapport, at der kan være tale om lokal konkurrenceforvridning, når bl. Styrelsen anbefaler på den baggrund, at kommunerne tager konkurrencehensyn, når de fastlægger lokale tilskudsmodeller, der rækker ud over lovens minimumskrav. Retningslinjer: Du er meget velkommen til at kommentere denne artikel. Idrættens Analyseinstitut forbeholder sig dog ret til at afvise kommentarer, som ikke holder sig inden for emnet eller overskrider grænserne for god debattone. Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.

Flere visninger

Flere undersøgelser på området viser, at præstationskulturen har gjort sit indtog på gymnasierne, og det får eleverne til at føle sig stressede og pressede. Man konstant høje krav, hvor der barriere præsteres skriftligt og forberedes til aftenundervisning, stresser gymnasieeleverne. Eleverne ønsker at fremtræde energiske og som attraktive samarbejdspartnere på trods af udmattelse og stress. Presset på de unge fylder ikke bare i skolen, men også i andre af livets arenaer. Gymnasieelever oplever  generøs ambivalens omkring det at få karakterer , samt alt det karaktergivning underligger med sig: herunder det strategiske skuespil overfor læreren, konkurrence blandt eleverne plus usikkerhed på sig selv. Så aktiehandler det mere om at tage enkelte noter, så jeg lige hurtigt pr. timen kan kigge, se et opslagsord, og så sige en masse ejendel. Ventilen tager ikke afstand fra karakterer, men mener, at det er relevant at forsøge at modvirke præstationskulturen plus sætte et stærkt fællesskab i stedet for. Stress og ensomhedsfølelser i klasseværelset kan modvirkes med fokus på aldeles stærk klassekultur og et inkluderende trossamfund.

Presset fra leverandørerne

Ego er far til to børn på henholdsvis 1,5 og 4 år. Både moderen og jeg synes, der er tale om to velskabte og glade børn, som trives. Men heldigvis er det i et velfærdssamfund ikke gid op til forældrenes mere eller mindre subjektive vurderinger at afgøre, hvorvidt deres børn trives og udvikler sig fornuftigt. Når man får børn i Dannevang stiller velfærdsstaten en række velmenende eksperter til rådighed for os forældre. Man hjælper os med at klare den næsten umulige opgave, det er at frembringe perfekte børn. Det er jordemødre, sundhedsplejersker, pædagoger, sygeplejersker, diætister, fysioterapeuter, kiropraktorer og læger mm. Jeg vil gerne sige jer stor tak for at tvivle på min evne som forældrepar og for at gøre mig agtpågivende på alle de ting, jeg kan gøre bedre. Jeg vil gerne mene tak til jordemoderen, der allerede inden fødslen, gjorde os opmærksomme på nødvendigheden af at gøre en ekstra aktiveringsindsats for at vedligeholde parforholdet og sexlivet efter fødslen.