Det skal du huske at tjekke i din årsopgørelse

Års opgørelse - 86828

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side. Forskudsopgørelse, selvangivelse og årsopgørelse. Skatteministeriets organisation og opgavefordeling. SKAT kan fremstå som en stor og kompleks institution, hvor det er svært at vide, hvem man som almindelig borger skal kontakte. I praksis vil man dog typisk kun have brug for kontakt med en lille del af SKAT. Tommelfingerreglen er, at man skal henvende sig til den kommunale borgerservice eller et skattecenter. Arbejdsdelingen er, at den kommunale borgerservice behandler enkle og almindeligt forekommende forespørgsler, mens mere komplicerede spørgsmål behandles i skattecentrene. Hvis man henvender sig i den kommunale borgerservice, og sagen skal behandles af et skattecenter, vil den kommunale borgerservice være behjælpelig med at formidle kontakten til skattecentret og sikre, at sagen bliver overdraget på en fornuftig måde.

Om Oliver Frost

Pr. dag modtager alle danskere deres årsopgørelse fra Skat. Årsopgørelsen kan medbringe både positive og negative overraskelser. Disse overraskelser vil vi hjælpe dig med at håndtere i denne guide , sikke du kan få mest ud at dine hårdt tjente penge. Klik dig frem til hvad du søger: Hvilken er en årsopgørelse? Vigtige datoer Vigtige fradrag Du skal betale restskat — hvad gør du? Tips til at spare penge sammen til restskatten Man har fået penge tilbage. Hvis man har restskat, har du mulighed foran at ændre dette ved enten at rette i din selvangivelse eller ved at indberette nogle af de skattefradrag, du har gjort brug af.

Få tips nyheder og gode tilbud fra os direkte i din indbakke

Pr. skattekontrolloven, jf. Skatteministeren fastsætter regler omkring, at visse selvangivelsespligtige, herunder selvangivelsespligtige, hvordan ifølge lovgivningen forudsættes at indgive aldeles selvangivelse, modtager en årsopgørelse i stedet for en selvangivelse. I § 1, stk. I § 4, stk. Selvangivelsespligtige, som modtagestation en årsopgørelse efter regler fastsat af skatteministeren i medfør af § 1, stk. Hvis den selvangivelsespligtige ikke har selvangivet fyldestgørende på ansættelsestidspunktet, kan skatteansættelsen foretages skønsmæssigt. I § 9 B, stk. Indberetningen skal omfatte de oplysninger, som er nævnt i nr.