Få ny uddannelse i udlandet godkendt til SU : optaget på Fast Track

Tilmelding åben - 49653

Erhvervsstyrelsen administrerer revisorloven med tilhørende bekendtgørelser og står for godkendelse og registrering af revisorer. Betegnelsen 'statsautoriseret revisor'  eller sammensætninger hermed må kun benyttes af en person, der er godkendt som statsautoriseret revisor. Betegnelsen 'registreret revisor' eller sammensætninger hermed må kun benyttes af en person, der er godkendt som registreret revisor. Betegnelsen 'godkendt revisor' eller sammensætninger hermed må kun benyttes af en person, der er godkendt som revisor efter revisorlovens § 3 og § 10, stk. En revisor kan deponere sin godkendelse i Erhvervsstyrelsen, hvis revisoren for en periode ikke ønsker at gøre brug af den. Deponering forudsætter, at godkendelsen ikke er bortfaldet efter revisorlovens § 7, frataget efter § 8 eller frakendt efter § 44, stk. En person, der ikke længere er godkendt som statsautoriseret eller registreret revisor, må ikke benytte betegnelsen »statsautoriseret revisor«, »registreret revisor« eller »godkendt revisor« eller sammensætninger eller forkortelser heraf.

Du kan få optaget nye uddannelser i udlandet på Fast Track-listen

Personer eller selskaber, der ønsker at foranstalte et socialt tilbud, skal godkendes af Socialtilsyn Hovedstaden, inden tilbuddet kan åbne. På denne side kan I synes information om, hvordan man bliver godkendt hvordan socialt tilbud, og hvordan Socialtilsynet vurderer kvaliteten af tilbuddet i forbindelse inklusive godkendelsesforløbet. Socialtilsyn Hovedstaden har ansvaret foran at godkende og føre tilsyn inklusive sociale tilbud beliggende i kommunerne pr. Region Hovedstaden og Holbæk kommune. Det drejer sig om sociale tilbud organiseret efter én eller flere af efterfølgende lovparagraffer:. Socialtilsyn Hovedstaden har lavet aldeles pjece, hvor I kan finde oplysning om dét at blive godkendt hvordan nyt social tilbud.

Primær navigation

Bemærke på Fast Track-listen om den ED, du vil gå på, allerede er godkendt til SU, eller om man skal søge om at få den godkendt til SU. Når du udfylder ansøgningen i minSU, skal du række en række oplysninger om det udenlandske uddannelsessted, uddannelsens indhold, længde og udvikling og om eventuel fjernundervisning og lønnet praktik. Du får mulighed for at skrive supplerende bemærkninger til sidst pr. ansøgningen. Det kan for eksempel eksistere en oplysning om, at du barriere starte på andet år af uddannelsen i stedet for første år.